Głównym celem realizacji naszego projektu "Projekt wdrożenia na rynek usługi całkowicie automatycznego mikrofaktoringu on-line" jest wdrożenia na rynek usługi całkowicie automatycznego mikrofaktoringu on-line. Pozostałe cele projektu to:

  1. rozwinięcie rentownej działalności gospodarczej na rosnącym rynku,
  2. zbudowanie przewagi konkurencyjnej opartej o przełomową, innowacyjną na skalę kraju usługę mikrofaktoringową skierowaną do firm z sektorami MŚP,
  3. generowanie nadwyżki finansowej umożliwiającej rozwój usługi i utrzymanie przewag konkurencyjnych,
  4. wejście na rynek brytyjski,
  5. stworzenie 2 nowych miejsc pracy i utrzymanie 2 miejsc pracy po zakończeniu realizacji projektu oraz zbudowanie zaangażowanego, zintegrowanego zespołu projektowego.

Grupą docelową w naszym projekcie będą mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność charakteryzującą się koniecznością wystawiania klientom faktur z odroczonym terminem płatności, korzystające z internetowych rozwiązań przeznaczonych dla przedsiębiorstw (rozwiązań "w chmurze"), a w szczególności z usług księgowości internetowej.

Usługa będzie się charakteryzować unikalnym procesem weryfikacji możliwości udzielenia faktoringu, polegającym na automatycznym, kilkunastosekundowym scoringu i ratingu klienta i automatyczną wyceną oferty faktoringowej. Klient nie będzie musiał fizycznie przedstawiać dokumentów finansowych, udzielać informacji o kontrahentach ani nawet fizycznie podpisywać z nami papierowej umowy. Ponadto, jako jedyni na rynku światowym będziemy online świadczyć jednocześnie dwa rodzaje faktoringu - faktoring realny, polegający na faktoringu niepełnej wartości faktury (po odliczeniu odsetek i prowizji oraz kwoty na zabezpieczenie spłaty faktury) oraz finansowanie faktur oparte o wypłatę 100% wartości faktury (zwrot kwoty powiększonej o koszty finansowania).